Ammattitutkintostipendi ja jatko-opinnot

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Katso lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Jatko-opinnot

Perus-, ammatti-  ja erikoisammattitutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.