Opintojen ohjaus

Opintojen etenemistä ohjaavat ja tukevat koko koulutuksen ajan koulutuksen ohjaava opettaja ja vastuuopettaja. Ohjaavalta opettajalta ja vastuuopettajalta on opintojen eri vaiheissa mahdollisuus saada luottamuksellista ohjausta, tukea ja apua oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.:

 • opintojen rahoittaminen ja tuet
 • opintojen suunnittelu ja henkilökohtaistaminen
 • opiskelutaidot, oppimisvaikeudet
 • opiskelumotivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • opiskelijaryhmään liittyvät asiat
 • oman elämäntilanteen ja opiskelun yhdistäminen, ajanhallinta
 • opintojen eteneminen
 • työssä oppiminen
 • tutkinnon suorittaminen
 • jatkokoulutusmahdollisuudet
 • työllistyminen ja työnhaku

Ohjaavat opettajat

Maria Kallio (hotelli-, ravintola-, catering- ja matkailualat, elintarvikeala)
puh. 044 907 3945 tai maria.kallio@turku.fi

Johanna Leskinen (sosiaali- ja terveysala)
puh. 044 907 3121 tai johanna.leskinen@turku.fi

Kristiina Lempiäinen (hius- ja kauneusala)
puh. 040 764 9283 tai kristiina.lempiainen@turku.fi

Kari Viitanen (tekniikka)
puh. 044 907 3978 tai kari.viitanen@turku.fi

Hanna-Leena Leimu (media-ala, tieto-ja viestintätekniikka, tieto- ja tietoliikenne, kemia)
puh. 050 564 1608 tai hanna-leena.leimu@turku.fi

Irina Ossipowski (maahanmuuttajakoulutukset)
puh. 044 907 3126 tai irina.ossipowski@turku.fi

Ulrika Gullqvist
puh. 044 9073021 tai ulrika.gullqvist@turku.fi