Opintojen rahoitus

Aikuinen voi rahoittaa toimeentulonsa koulutuksen ajaksi monella tavalla. Soveltuva tukimuoto riippuu siitä, onko hakeutuja esim. työtön tai työsuhteessa, ja ovatko opinnot päätoimisia.

Alkavien koulutusten yhteydessä kerrotaan, millä rahoitusmuodoilla se järjestetään, ja millaisia opintososiaalisia etuja siihen on mahdollista saada. Sekä työssäkäyville että työttömille henkilöille on tarjolla mahdollisuuksia opintojen aikaisen elämänsä rahoittamiseen. Linkkien kautta pääset perehtymään koulutusten rahoitusmahdollisuuksiin.