Hakijalle

Aikuisten ammattikoulutus muodostuu näyttötutkintona suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Nuoret ja aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työuran eri vaiheissa. Opiskelu tapahtuu oppilaitosten lisäksi työpaikoilla. Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettuihin näyttötutkintoihin ei sovelleta yhteishakua.

Kaikki haussa olevat alkavat koulutuksemme löydät hakukoneesta.

Näyttötutkinnot voi suorittaa eri koulutusmuotoina.

Työvoimakoulutus

Jos olet työtön tai olet vaarassa jäädä työttömäksi, voit parantaa mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutukseen haetaan aina työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Täytä sähköinen hakulomake tai palauta se TE-toimistoon. Työvoimakoulutus on maksutonta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus edellyttää soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutukseen haetaan oppisopimustoimiston kautta. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Omaehtoinen koulutus

Näyttötutkintona suoritettava ammatillinen perustutkinto on maksuton. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin perittävä maksu löytyy koulutusesitteestä.

Lyhytkoulutukset

Osallistumalla lyhytkoulutuksiin voit päivittää osaamistasi. Hinnat ja sisällöt löytyvät koulutusesitteestä.