UKK - usein kysytyt kysymykset

Miten aikuiskoulutukseen haetaan?

Aikuiskoulutukseen ei ole yhteishakua. Tiedot alkavista tutkintoon valmistavista sekä muista koulutuksista julkaistaan aikuiskoulutuksen kotisivuilla sekä ilmoitetaan lehdissä.

  • Koulutusten hakuajat löytyvät koulutuksien esittelysivuilta.
  • Aikuiskoulutukseen voi hakeutua myös suoraan tutkinnon suorittajaksi, kun on saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisen riittävän osaamisen. Omaa osaamista voi arvioida www.osaan.fi -sivustolla. Suoraan tutkinnon suorittajaksi voi hakeutua lukuvuoden aikana varaamalla ensin keskusteluajan tutkintovastaavan kanssa.

Tutkinnon suorittamisesta kerrotaan tarkemmin: Näyttötutkinnot

Miten opiskelijat valitaan?

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijat valitaan seuraavilla valintakriteereillä:

  • soveltuvuus alalle
  • motivaatio, tavoitteellisuus ja koulutuksen tarve
  • opinnoissa ja ammatissa vaadittava terveydentila
  • edellytykset opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen

Alakohtaisesti tarkennetut valintakriteerit ja pääsyvaatimukset löytyvät koulutuksen esittelysivuilta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakijoilta edellytetään psykologista soveltuvuustestiä. Koulutuksen sisältö, toteutus sekä tarkat hakuohjeet on kerrottu myös koulutuksen sivuilla. Tiedot koulutuksista löytyvät hakukoneesta.

Valmistavan koulutuksen opiskelijoiksi valitaan ne hakijat, jotka täyttävät valintakriteerit. Jos hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, valitaan koulutukseen ne hakijat, jotka täyttävät valintakriteerit parhaiten. Pääsyvaatimukset täyttävä hakija voidaan tietyin edellytyksin valita koulutukseen myös hakuajan päätyttyä sekä koulutuksen kestäessä, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana.

Mistä saa ohjausta ja neuvontaa?

Aikuiskoulukseen hakeutumiseen saa ohjausta ja neuvontaa useista eri paikoista ja henkilöiltä. Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa järjestetään joka helmikuussa Avoimet ovet -tapahtuma sekä pitkin vuotta alakohtaisia esittelyjä ja infoja. Tapahtumista tiedotetaan aikuiskoulutuksen nettisivuilla. Voit tiedustella hakeutumisesta asiakaspalvelusihteeriltä aikuiskoulutus@turku.fi / 02 26334 777 sekä ohjausta ja neuvontaa -sivulta.

Onko aikuiskoulutukseen ikärajaa?

Aikuiskoulutuksessa ei ole lakisääteisiä ikärajoja. Opiskelijamme ovat pääsääntöisesti 20-55-vuotiaita.

Miten voin suorittaa Yleisen kielitutkinnon testin? (YKI-testi)

Suomen tai ruotsin kielen keskitason YKI- testiä tarvitaan kansalaishakemusta varten. Testejä on neljä kertaa vuodessa. Testeihin on ilmoittautumisaika, eikä testiin voi ilmoittautua ennen kuin ilmoittautumisaika on alkanut.

Turun ammatti-instituutissa voi suorittaa ruotsin, englannin tai venäjän keskitason tutkinnon.

Testipäivät löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Ketkä voivat osallistua työpaikkaohjaajakoulutukseen?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työpaikallaan ohjaavat työharjoittelijoita, työssäoppijoita ja oppisopimusopiskelijoita.

www.laakeri.info

Olen hakemassa oppisopimustyöpaikkaa, voinko varata jo etukäteen opiskelupaikan oppilaitoksestanne?

Opiskelija itse ei voi varata opiskelupaikkaa, vaan sen tekee aina oppisopimustoimisto. Siinä vaiheessa, kun opiskelija on löytänyt oppisopimustyöpaikan, hänen tulee olla yhteydessä paikalliseen oppisopimustoimistoon, joka sitten varaa opiskelupaikan oppilaitoksesta.

Lisätietoja oppisopimustoimiston sivuilta.

Voidaanko aikaisempia opintojani hyväksilukea koulutuksessa? Lyheneekö oppiaikani?

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtaistamissuunnitelma ja jo aikaisemmin todennettuja opintoja ei tarvitse uudelleen opiskella. Oppiaika ei välttämättä varsinaisesti lyhene, mutta opiskelijan ei tarvitse olla ko. tunneilla läsnä. Tilanne katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen.

Takaisin ylös