Koulutusta aikuisille maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutus nuorille maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen kielessä toimivan peruskielitaidon. Koulutus edistää maahanmuuttajan pääsyä työelämään ja jatkokoulutukseen.

Työ – ja elinkeinotoimisto ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskoulutukseen alkukartoituksen perusteella.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus aikuisille

  • Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.
  • Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.
  • Koulutus on maksuton. Opiskelijat saavat koulupäivinä ilmaisen kouluaterian. Koulumatkat ja oppikirjat opiskelija maksaa itse. Opiskelua varten voi saada opinto- tai kotoutumistukea.
  • Koulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitokseen. Täältä voit katsoa tiedot seuraavasta koulutuksesta ja täyttää hakulomakkeen.

Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksessa on joitakin ammatillisia koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi osa linja-autonkuljettajakoulutuksista. Koulutuksissa on ammatillisen koulutuksen lisänä suomen kielen opetusta. Lisätiedot koulutuksista löytyvät aikuiskoulutuksen verkkosivuilta.

Myös kaikkiin muihin aikuiskoulutuksen tutkintoon johtaviin koulutuksiin voi hakea. Suomen kielen taito on oltava opintoihin riittävä, sillä kaikki opetus tapahtuu suomeksi.

Yleiset kielitutkinnot

Yleiset kielitutkinnot ovat kielitaitotutkintoja aikuisille. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista käytännön tilanteissa, joissa puhutaan, kirjoitetaan, luetaan tai kuunnellaan jotakin vierasta kieltä - joko Suomessa tai ulkomailla.

Suomen kansalaisuuden saamiseen tarvitaan vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen taito. Todistuksen tästä kielitaidosta saa suorittamalla yleisen kielitutkinnon keskitason testin. Todistuksessa on arvio puheen ymmärtämisen, puhumisen, tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osaamisesta. Kansalaisuushakemusta varten vähintään 2 osakokeesta tulee saada taitotaso 3.

Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus järjestää myös suomen kielen keskitason testiin valmistavaa iltakoulutusta (yhteensä 5 iltaa).