Arviointipäätöksen tekeminen

Tutkintosuorituksen jälkeen arvioijat tekevät arviointipäätöksen arviointikokouksessa ja kirjaavat sen arviointipöytäkirjaan. Saat heti arviointikokouksen päätyttyä tiedon arviointipäätöksestä ja allekirjoitat arviointipöytäkirjan tiedoksi saaneena. Tässä vaiheessa arvioijat perustelee antamansa arvioinnin sinulle ja saat myös palautetta osaamisestasi. Arviointiasteikko ammatillisissa perustutkinnoissa on 1–3 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty – hylätty.