Ohjeet tutkinnon arvioijalle

Kun tutkinnon suorittajalla on riittävä osaaminen, järjestetään tutkintotilaisuus pääsääntöisesti työpaikoilla. Tutkintosuoritusta voidaan täydentää esimerkiksi dokumenteilla tai suullisesti. Tutkinnon suorittaja suunnittelee tutkinnon suorittamisen yhdessä opettajan ja työpaikan edustajien kanssa.

Tutkintosuorituksen arvioi työantaja-, työntekijä- ja opettaja-arvioija. Arviointi on suunnitelmallista ja se kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti arviointimenetelmiä. Tutkintosuoritus arvioidaan hylätyksi, jos tutkinnon suorittajan osaaminen ei vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia, eikä täytä arvioinnin kriteereitä. Jos tutkintotilaisuus keskeytetään asiakas-, henkilöstö- tai omaisuuteen kohdistuvan turvallisuuden vaarantumisen vuoksi, tutkintosuoritus arvioidaan hylätyksi. Hylätty tutkintosuoritus uusitaan, kun riittävä ammattitaito on hankittu.

 

Asiasanat: