Työssäoppijat ja tutkinnon suorittajat yrityksissä

Yhteydenotot

  • Työssäoppimisen koordinaattori, Vesa Impola, 040 707 9722

Anna palautetta

  • Työpaikkaohjaaja tai arvioija: vastaa Turun ammatti-instituutin kyselyyn

Tarjoamme työssäoppijoita

Kaikkiin pitkäkestoisiin koulutuksiin kuuluu yhtenä osana opiskelijoiden työssäoppiminen. Tällä pyritään varmistamaan se, että opiskelijat saavat teoriaopetuksen lisäksi riittävästi valmiuksia käytännön työtehtävien hoitamiseen.

Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat työnantajalle hyvä tapa saada taloon uusi työntekijä. Opiskelija saadaan perehdytettyä talon toimintatapoihin työssäoppimisjaksojen aikana. Samalla työnantaja pääsee arvioimaan opiskelijan soveltuvuuden omaan työyhteisöönsä. Työssäoppijoilla on monesti paljon annettavaa työpaikalle oman osaamisensa ja työpanoksensa kautta. Tällöin hyötyjinä ovat sekä työpaikka että opiskelija.