"Mitä minä teen ja miten voin olla siinä parempi?" Näillä sanoin Heidi Kytönen kuvailee sitä, mihin kaupan esimiehen eat -koulutus vastaa.

Heidi Kytönen on työskennellyt kaupan alalla vuodesta 2004 alkaen, josta viimeiset kuusi vuotta myymäläpäällikkönä Turun Sport Servicessä. Kytönen oli jo muutaman vuoden haeskellut sopivaa koulutusta ammattitaitonsa kasvattamiseen, mutta ei ollut sitä löytänyt. Päätoimiseksi opiskelijaksi hän ei halunnut, eikä pitkäksi aikaa koulun penkille. Liiketalouden opettaja Mika Järvenpää vieraili eräänä päivänä Sport Servicessä ja kertoi mahdollisuudesta suorittaa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto oppisopimuksella. Tutkinto oli juuri se, mitä Heidi oli tietämättään etsinytkin ja oppisopimus tuntui täydelliseltä vaihtoehdolta. Kytönen valmistuu tämän talven aikana.

- Olen jo nyt parempi työssäni, kun sain uusia työkaluja sen tekemiseen; teoria ja käytäntö kohtasivat toisensa opintojen aikana. Voi olla, että jonain päivänä kouluttaudun vielä lisääkin.

Koulutuksen aikana Kytönen koki erityisen hyödyllisenä sen, että joutuu miettimään itsestään selviä asioita uudelleen. Myös vertaistuki toisilta opiskelijoilta oli mahtavaa; kaikki työskentelivät erilaisissa ympäristöissä, jolloin heiltä sai vinkkejä ja uusia näkökulmia asioihin. Kytönen totesi, että samalla kuin voi peilata omia tapoja toisten tapoihin, niin myös toisten virheistä voi oppia. Kirjallisten tuotosten avulla Kytönen havaitsi, miten paljon hän tekeekään töitä ja tehtävien teon myötä hän pystyi hiomaan ja selventämään päivittäisiä rutiinejaan.

- Koulutuksessa oli monia hyviä asioita, mutta todella hienoa oli se, että esimies- ja vuorovaikutustaitojen opetukseen oli panostettu niin paljon. Myös Turun messukeskuksessa markkinointiviestintää hoitaneen Kirsi Virran luento sosiaalisesta mediasta antoi esimerkkitapausten myötä monia uusia ideoita yrityksemme viestintään.

Opintojen edetessä tuli uudistuksia Kytösen omiin työtapoihin, mutta muutokset heijastuivat myös koko yritykseen.

- Informaation jakaminen muuttui. Opin, että ei voi pitää itsestään selvänä, että kaikki ovat ajan tasalla asioista, vaan se pitää monesti vielä varmistaa.

Seuraava kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus käynnistyy 3.11.2016. Siihen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme.