Ryhmä Turun ammatti-instituutin prosessitekniikan aikuisopiskelijoita palasi työssäoppimisjaksoltaan. Pisimmillään puolentoista vuoden opintoputkeen rakennettu viiden kuukauden jakso oli kaikkien mieleen.

Aikuisena suoritetun tutkinnon toteuttaminen onnistui hienosti ja työllistyminen kemian- ja biotekniikan moniosaajana tuotannon, tuotteiden valmistajan, valvomonhoitajan tai kenttäoperaattorin tehtäviin on varmistumassa.

Opiskelijoiden kokemukset päästä näkemään yrityksen toimintaa prosessiohjauksen näkökulmasta oli jaksolla parasta, ja työtehtävät moninaisia. Nyt ammatillinen osaaminen on niin vahvaa, että kesätyön saanti on todennäköistä. Syksyn työllistymiselle on siten mitä parhaimmat mahdollisuudet. Hämmästyneitä olivat myös työnantajat, joiden mielestä harjoittelijoiden antama työpanos oli kääntynyt yritykselle yksinomaan eduksi.

Niko Reunasen tehtäviin kuuluivat suuren lääketieteellisen yrityksen tutkimuslaitteistojen tuotantolinjan työt, jo rakennetun linjaston ylläpito ja valvonta. Kätevän miehen työnkuvaa oli harjoittelussa pian laajennettu, ja mukaan tulleet myös huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvat ylläpitotyöt. Nikon itsensä mukaan työssäoppiminen tuki laaja-alaisesti opittua.

- Harjoittelussa hyödynsin myös koulussa hankkimaani tietotekniikan osaamista ohjelmistojen ja prosessin seurannassa, vaikka en käyttäjätunnuksia tuotannon salaisuuksiin vielä saanutkaan. Olin oikeastaan yllättynyt kuinka laajasti pystyin soveltamaan oppimaani teoriaa ja kuinka siitä oli työelämässä todellista hyötyä, kertoo Niko itse.

Työssäoppiminen teki opiskelusta mielenkiintoisempaa, nyt se on myös palkitsevaa

Opettaja Jari Kurpan mielestä opintoja tukeva pitkä työssä oppimisjakso on kaikkia innostava ja välttämätön. Vain tällä tavalla edeten opiskelija pääsee tutustumaan uusimpaan tekniikkaan, tiimiajatteluun ja samalla saa laajan yleiskuvan muiden tehtävistä.

- Emme näe, että yritys millään tavalla hyötyisi opiskelijoista yksipuolisesti. Tämä on ehdottomasti meidän molempien edun mukaista, ja voittaja on viime kädessä opiskelija. Oppilaitoksen hyvät suhteet yritykseen takaavat sen, että kesän jälkeen työssäoppimiseen on pääsy taas uusille opiskelijoille. Siitä mihin Niko nyt keväällä jäi, saa toinen opiskelija syksyllä jatkaa, vakuuttaa Jari Kurppa.

Samalla tavalla makeistehtaan pakkaustehtäviin ja prosessin valvontaan paikan saanut Berki Moreno Tuomi vakuutti työnantajansa laaja-alaisella ammattitaidollaan. Koko tuotantoprosessia kuvaavan prosessien hallintakaavion laadinta oli yllätys työnjohtajalle:

- Kun kerroin, että voisin tehdä tämän myös 3D-versiona, jos saisin käyttööni sopivan ohjelman, sain työstäni erityiskiitoksen.

Ennen työssäoppimisen jaksoaan opiskelijat ehtivät perehtyä kemian prosesseihin varsin hyvin. Olemme nyt hyvin selvillä millaisilla taidoilla on kysyntää työelämässä, kertovat keväällä valmistuvat. Sopivien työssäoppimispaikkojen etsintä ulotettiin koko Suomeen ja opiskelijat pystyivät itse vaikuttamaan niiden valintaan. Riihikoskella makeistehtaassa jaksonsa suorittaneen Berkin mielestä kokemus oli upea. Se avasi hänelle uudet näkymät myös tulevaisuuden työnhaussa.

- Tajusin, ettei pieni kotipaikkani Turun ulkopuolella pysty välttämättä tarjoamaan koulutukseni mukaista työtä. Tällaisen jakson suorittaneena pystyn etsimään työpaikkaa kauempaakin, jatkaa Berki tyytyväisenä onnistuneen harjoittelunsa jälkeen.

Oman osaamisen kehittyminen on työllistymisen perusehto

Opiskelijoiden taustat ovat varsin erilaisia. Siitä mistä aiemmin toisen alan tutkinnon suorittaneilla Nikolla ja Berkilla oli jo opiskelemaan tullessaan tietoa, ei Sanna Saarelaisella ole aiempaa kokemusta. Sannalle prosessitekniikan opinnot olivat hyppäys tuntemattomaan, mikä kuitenkin osoittautui menestykseksi: 

- Pääsin mukaan mielenkiintoiseen maailmaan ja olen löytänyt asioita joita en aiemmin tuntenut. Nyt niistä on tulossa uusi ammattini. Odotan jännityksellä ja innolla syksyn kokemuksia, nyt kun olen kuullut Nikon raportin omalta jaksoltaan.

Samaa sanoo Suvi Kontola, jolla oli muutaman vuoden työkokemusta entsyymitehtaalla:

- Kuulin tällaisesta alan vaihdon mahdollisuudesta ja päätin kokeilla, jatkaa Suvi.

Nyt hakeutumaan uudelle alalle!

Kiinnostavat prosessinhoitajien tehtävät odottavat taas uusia tulijoita. Yhdistetylle kemian- ja biotekniikan koulutusalalle otetaan uusia opiskelijoita syksyllä alkavaan koulutukseen. Hakuaika on juuri käynnissä ja se päättyy 31.5.2017.

Koulutus alkaa 4.9.2017. Joulun jälkeen on heti ensimmäinen työssäoppimisjakso. Toisen jakso on kesäloman jälkeen. Koulutus päättyy joulukuussa 2018.

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn opintotukea tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Yli 25 – vuotiaat työttömät voivat tiedustella työttömyysetuudella opiskelua TE -toimistosta. Huom. yläikärajaa opiskelun aloittamiselle ei ole!

Lisätietoa koulutuksesta ja hakulomakkeen löydät koulutushausta!

Kuva ja teksti: Matti Haapanen